Respektera
hastigheten!


(Det gäller på alla våra vägar.)

Meny

 • sommarmorgon
 • sommarvag
 • vinter
 • badet
 • hamnen2
 • html slideshow
 • kvallssol11
jquery carousel by WOWSlider.com v8.2

Apr 19
2018

Viktig information!

På grund av miss i bokningen av Medborgarhuset så måste vi ändra starttiden för årsmötena till 11:00 den 9/6. Den tid som står i kallelsen gäller alltså inte.
Ny startid är: Samfälligheten klockan 11:00 och Vägen klockan 12:30.


Meddela gärna till någon i styrelsen om ni deltar i mötet/mötena så att vi kan planera för kaffe och lättare tilltugg.

Apr 15
2018

Sommarvatten.

Nu närmar sig vattenpåslaget. Vi påbörjar arbetet vecka 17 för att vattnet ska vara på till valborgshelgen. Vi har också fått en ny vinterpump på plats. Den är belägen vi brevlådorna på Marumsvägen. Lite jobb återstår, bl.a. att ta fullständiga prover. Fram till dess så avråder vi från att använda pumpen. Anslag uppsatt på pumpen.Midsommar.

I år är det Område A, (Kärrviksvägen, Kärrviksgränd, Stummelängen, Marumsvägen), som står för midsommarfirandet. Kontaktuppgifter kan fås genom styrelsen. Material och utrustning finns i förådet vid pumphuset. Nyckel dit lånas också genom styrelsen.

Vårstädning.

Nu börjar säsongen på allvar. Våren brukar bl.a. innebära att ta hand om grenar och ris på tomten. Tänk på att det kan råda brandfara, så lägg hellre upp riset i högen vid fotbollsplanen så kommer det att flisas i sinom tid. Sortera åt samma håll, de tjockaste ändarna utåt i högen så att det underlättar för Per och för flisningen.

Årsmöte.

En påminnelse om att årsmötet är lite tidigare i år, den 9 juni kl.10.00 börjar samfälligheten och kl. 12.00 böjar vägen. Vi vill också att ni meddelar närvaro till styrelsen så att vi kan ordna med förtäring och dryck.

Apr 05
2018

Kommunens fastigheter på Björkö.

Som väl alla känner till så är skolan på Björkö stängd. Kommunen äger förutom skolan också hembyggdsgården och Björkvallen, också kallad dansbanan, se karta. Kommunen är intresserad av att sälja fastigheterna så för att förbereda sig för det har ett antal lokala föreningar gått samman och diskuterar olika möjligheter. Som hjälp har man Sarah Thorseaus, rådgivare vid Coompanion Roslagen. Frågan som diskuteras är om det finns intresse och möjlighet att kunna ta övar hela eller delar av beståndet från kommunen och då inställer sig förjande frågeställningar:

     
 • Vad vill vi med fastigheterna
 • Hur vill vi att ägandet och driftansvaret fördelas,
 • Hur ska avkastning och risk fördelas
 • Vilka är vi?
 • Vem är lämpligaste ägaren?
 • Vid kooperativt ägande äger alla lika mycket, en andel = en röst
 • Ska det vara lätt eller svårt att gå in i och ut ur ägandet (förening eller företag)?
 • Ekonomisk förening kan äga ett AB
 • Medlemmar i ekonomisk förening kan vara enskilda eller föreningar
 • Förhandla om övergångstid vid köpet.

 • Representanter från Hembyggdsföreningen, Simpnäs byalag, Skärgårdsföreningen, m.fl. är engagerade. Det är ju av intresse för alla vad som kommer att hända i framtiden så vi återkommer med information när vi kan. Om du är intresserad, kontakta någon av föreningarna för mer information.
  Se länkarna till höger för Hembygdsföreningen och Björkös framtid.
  Apr 05
  2018

  Fiber.

  Det råder en del oklarheter kring fiberdragningen och det finns väldigt lite information att tillgå. Samfällighetsföreningen har som tidigare sagts inte någon inblandning i fiberanslutningarna uten det är varje fastighetsegares ensak. Här kommer dock lite information som vi har fått oss tillsänt från olika parter.

  Den sista informationen om tidsplan tycks peka på att det "kanske" är klart under 2 eller 3 kvartalet 2018.

  Salnö Byalag efterfrågar samordning med andra områden för att sätta press på IPOnly och också kontakta Norrtälje kommun i frågan.

  På norra delen av Väddö har det grävts ner fiber på sina håll, men efter Älmsta tycks det ha stoppat upp. Det finns knappt någon information på deras hemsida.

  Vi i styrelsen har inte blivit kontaktade än. Innan grävning kan påbörjas måste IPOnly eller vilken det nu blir teckna markägaravtal mes Vägföreningen och kanske också med samfälligheten. Om och när vi blir kontaktade kommer vi naturligt vis informera alla om det.

  Det är väl så att i varje fastighetsägaravtal finns en avtalstid som IPOnly måste hålla. Lämpligt är väl att de som har tecknat sig för fiber går ihop för att samordna sig och också kontaktar andra områden som har samma problem.

  Dec 29
  2017

  Vintervatten.

  Vi har blivit uppmärksammade på att det kommer oönskat "skräp" i vattnet från pumphuset. Vi hänvisar till handpumpen på Marumsvägen som ju åter är tjänlig och att ni hör med andra som har egen brunn som kan dela med sig. Tyvärr är det en nyårshelg vilket gör att vi kanske kan få hjälp med vattnet tidigast nästa vecka. Vi försöker att få hjälp så fort som möjligt.

  Nov 21
  2017

  Tappkran pumphuset.

  Förra vintern monterades en slang på kranen för att underlätta påfyllning av dunkar. Det visade sig att slangen påverkade självtömningen i kranen med resultat att den frös vid ett tillfälle. Vi har därför hängt en tratt på väggen för att det ska bli lättare att fylla dunkarna.

  Jul 24
  2017

  Hjärtstartare.

  Nu har vi fått hjärtstartaren på plats. Den finns på gaveln på ladan i Mellangården.
  Vi kommer att anslå en instruktion om var den är belägen på våra anslagstavlor.


  Apr 19
  2015

  ICA Barometern.

   icabarometern.jpg (68297 				bytes)

  Som många av er kanske har noterat så har öppettiderna ändrats hos ICA Barometern. Anledningen är att Stefan har överlåtit verksamheten till Mikael Sanderhem. Butiken är under ombyggnad men kommer att erbjuda bl.a. kaffé, manuell fiskdisk, utökad affärsyta en trappa ned, m.m. Framför allt är det bra med öppet till 20.00 på fredagar så att vi hinner handla hos vår lokala handlare på väg till Marum.

   
  Testad i


  klart.se

  Hjärtstartare
   Hjärt-
  startare
  pilupp
   UPP